BAHU ASOT SUNDER SAMPANNA LYRICS

Bahu Asot Sunder Sampanna Lyrics In marathi – Raja Shiv Chhatrapati – Best Shivaji Maharaj Marathi Songs.

Bahu Asot Sunder Sampanna Lyrics

बहु असोत सुंदर संपन्न की महा
प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा

गगनभेदी गिरिविण अणु नच जिथे उणे
आकांक्षापुढति जिथे गगन ठेंगणे
अटकेवरि जेथील तुरंगि जल पिणे
तेथ अडे काय जलाशय नदांविणे
पौरुषासि अटक गमे जेथ दुःसहा

प्रासाद कशास जेथ हृदयमंदिरे
सद्भावांचीच भव्य दिव्य आगरे
रत्नां वा मौक्तिकांही मूल्य मुळि नुरे
रमणीची कूस जिथे नृमणिखनि ठरे
शुद्ध तिचे शीलहि उजळवि गृहा गृहा

नग्न खङग उघडे बघुनि मावळे
चतुरंग चमूचेही शौर्य मावळे
दौडत चहुकडुनि जवे स्वार तेथले
भासति शतगुणित जरी असति एकले
यन्नामा परिसुनि रिपु शमितबल अहा

गीत मराठ्यांचे श्रवणी मुखी असो
स्फुर्ति दीप्ती धृतीही देत अंतरी ठसो
वचनि लेखनीहि मराठी गिरा दिसो
सतत महाराष्ट्र धर्म मर्म मनि वसो
देह पडो तत्कारणि ही असे स्पृहा

विक्रम वैराग्य एक जागि नांदती
जरिपटका भगवा झेंडाहि डोलती
धर्म-राजकारण समवेत चालती
शक्तियुक्ति एकवटुनि कार्य साधिती
पसरे यत्कीर्ती अशी विस्मयावहा

गीत मराठ्यांचे श्रवणी मुखी असो
स्फूर्ती दीप्ती धृतिहि जेथ अंतरी ठसो
वचनि लेखनीहि मराठी गिरा दिसो
सतत महाराष्ट्रधर्म मर्म मनि वसो
देह पडो तत्कारणि ही असे स्पृहा

Read Also

The Promise Song Lyrics – Baghtos Kay Mujra Kar

Ti Talwar (Powada) Song Lyrics – Baghtos Kay Mujra Kar

Jay Bhavani Jay Shivaai Song Lyrics – Tandav

शिवराज्याभिषेक Shivrajyabhishek Geet Song Lyrics – Hirkani

Shivaji Maharaj Powada Song Lyrics – Me Shivajiraje Bhosale Boltoy

You may also like...