Kumbharapari Tu Bhima Samajala Ghadvile Lyrics

Kumbharapari Tu Bhima Samajala Ghadvile Lyrics is latest Dr. Br. Ambedkar song marathi here lyrics with music video

Kumbharapari Tu Bhima Samajala Ghadvile Lyrics

कुंभारापरी तू भीमा
समाजाला घडविले
धिक्कारुन गुलामीला
बुद्धाकडे वळविले

बावीस प्रतिज्ञेची
भीमा तू दीक्षा दिली
बुद्धाच्या विचारांची
भीमा तू भिक्षा दिली.
प्रगतीच्या शिखरावरी
आम्हाला चढविले…

जीवन उद्धरले
पाळताना पंचशीला
झोपडीच्या जागी आता
दिसू लागला बंगला.
लाचारी-गरीबीला
तूच दूर पळविले…

दरवाजे केले खुले
शिक्षणाच्या भवनाचे
दूध आम्हा पाजियले
गुरगुरत्या वाघिणीचे.
तुझ्या कष्टापायी भीमा
खूप काही मिळविले…

बुद्धाच्या धम्माने
केली लई नवलाई
धम्माकडे वळले
भीमा तुझे अनुयायी.
सर्व पोटजातीला
अमृताने जुळविले

Also Read: Continue reading at

JAYBHIM LYRICS – ANAND SHINDE | Adarsh

ANUSARA SHIKAVAN BUDDHACHI LYRICS

CHANDNANYACHI CHHAYA LYRICS – Pralhad

BHIMNAGAR JHALAYA GA LYRICS – Milind Shinde

You may also like...