SAWARI SHIVAJI CHAUKA MADHI LYRICS

Sawari Shivaji Chauka Madhi Lyrics by Waman Waghmode (सवारी शिवाजी चौकामधी Lyrics) is marathi song with Music Composed by Sajan Bendre while lyrics are penned down by Sajan Bendre

Sawari Shivaji Chauka Madhi Music Video

Song Credit

Song – Sawari Shivaji Chauka Madhi
Singer– Waman Waghmode
Music – Sajan Bendre
Lyrics– Sajan Bendre

Sawari Shivaji Chauka Madhi Lyrics

सवारी शिवाजी चौकामधी
नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी

बोल छत्रपती महाराजांचा विजय असो
अंबा कळगुळाचं पाणी ग अंबा
पाणी कशाला लाली लाल ग
लाली लाल
पाणी कशाला लाली लाल ग
लाली लाल

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी

कधी पाया खंदीला।। खंदीला
कुण्या गवंड्याना बांधिला ग बांधिला
कुण्या गवंड्याना बांधिला ग बांधिला

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी

बसली न्हायला चमकी हिरा ग हिरा
गाय मुखानं फुटला झरा ग फुटला झरा

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी

आदेश भरती बुवांचा ग बुवांचा
द्यावा गिलावा कुंकवाचा ग कुंकवाचा

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी

आरोळी भुकती गुरावानी ग अंबा
आली पळत वार्यावानी ग वार्यावानी

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी

रावली झाली दाना दिन।।। दाना दिन
आरती ओवाळी आराधिन ग आराधिन

नथ मोत्याची नाकामाधी ग अंबा
सवारी शिवाजी चौकामधी चौकामधी
सवारी शिवाजी चौकामधी र चौकामधी

Read also

Bhagwa Zenda Song Lyrics – Yogesh Khandare

The Promise Song Lyrics – Baghtos Kay Mujra Kar

Ti Talwar (Powada) Song Lyrics – Baghtos Kay Mujra Kar

Jay Bhavani Jay Shivaai Song Lyrics – Tandav

शिवराज्याभिषेक Shivrajyabhishek Geet Song Lyrics – Hirkani

You may also like...