TUHMI KHATA TYA BHAKRIVAR – KAVITA RAAM | JAI BHIM FUSION

Tuhmi Khata Tya Bhakrivar Lyrics – Jai Bhim Fusion sung by Indian Playback Singer Kavita Raam (Tumhi Khata Tya Bhakarivar Babasahebanchi Sahi Haay Ra)

Tuhmi Khata Tya Bhakrivar Music Video

Song Credits :
Special Credit N Special Thanks – Kadubai Kharat Tai / Sanvidhan Manohare / Manojraja Gosavi
Vocal And ConceptKavita Raam (Playback Singer)
Programmer, Mix And Master – Prasad Parasnaik
Drums – Dinesh Janvilkar
Studio – Diya Music Academy
Dop And Video Editor – Nikhil Waradkar , Rohit Kantak

Tuhmi Khata Tya Bhakrivar Lyrics


माय बापाहुन भीमाच हो..
माय बापाहुन भीमाच,
उपकार लय हाय र हो..
तुम्ही खाता त्या भाकरीवर,
तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही हाय र.।।
माय बापाहुन भीमाच
उपकार लय हाय र हो…2
तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हाय र…2
तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हाय र…2
या सहीची किमया न्यारी गेली बदलून दुनिया सारी,
आन दारीद्रय दूर पळाले, आले वैभव घरोघरी…2
तुझी वाढली किंमत…2
कुणाच्या पायी हाय र हो..
तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हाय र…।।1।।
काखेत लेकरु हातात झाडण डोईवर शेणाची पाटी
कपडा न लता न खायला भत्ता फजिती होती माय मोटी
मया भीमान
मया भीमान
मया भीमान, भीमान माय सोन्यान भरली ओटी…2
मया भीमान, भीमान माय सोन्यान भरली ओटी…।।1।।
मोडक्या झोपडीले होती माय मोडकी ताटी,
फाटक्या लुगड्याले होत्या माय सतरा गाठी,
असाच घास दीला भीमान झकास वाटी वाटी,
आहो असाच घास दिला भीमान झकास वाटी वाटी,
मया भीमान
मया बापान
मया भीमान, भीमान माय सोन्यान भरली ओटी…2
मया भीमान, भीमान माय सोन्यान भरली ओटी…।।2।।
मया बापान, बापान माय सोन्यान भरली ओटी…

Also Read: Continue reading at

BHEEMSURYA KRANTICHA LYRICS – Anand Shinde

HAAY KA JAYANTI LYRICS – Anand Shinde

BHIMRAYACHA SAMAJ LYRICS – Anand Shinde

JAI BHIM TU BOL LYRICS – Adarsh Shinde

BHIM KIRTICHA DANKA LYRICS – Milind Shinde

Majhya Bhimachya Kotaala Lyrics – Manoj Sansare

You may also like...